Fer feina al Consell


Recerca d'edictes per temes o paraula clauTítolData IniciData FiDies
Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 22 de març de 2021, relatiu a la represa de les convocatòries d’Auxiliar Infermeria i Auxiliar Cuidador de l’Oferta Pública d’Ocupació 2017 del Consell Insular de Menorca 26-03-202119-04-20210
Convocatòria i bases específiques de l'oferta SOIB per a la selecció d'un tècnic mitjà al Servei d'Atenció a l'Immigrant i el Nouvingut per substituir el titular en situació de baixa per incapacitat laboral temporal 06-04-202120-04-20211
Citació per a la selecció, mitjançant oferta al SOIB, d'un tècnic mitjà al Servei d'Atenció a l'Immigrant i el Nouvingut per substituir el titular en situació de baixa per incapacitat laboral temporal 16-04-202120-04-20211
Edicte llista d'admesos per el proveïment de la Direcció del Centre d'Atenció a la Infància i la Família. 16-04-202123-04-20214
Resultat de la valoració dels mèrits del concurs per al proveïment de la Direcció del Centre d'Atenció a la Infància i la Família 16-04-202123-04-20214
Edicte ordre de la borsa extraordinària de treball d'assessor jurídic 06-04-202106-05-202117
Convocatòria i les bases específiques per a la selecció d'un tècnic auxiliar informàtic mitjançant oferta al SOIB, per l'AGA del Departament de Serveis Generals del Consell Insular de Menorca 13-04-202113-05-202124
EDICTE de l'Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 22 de febrer de 2021, relatiu a la modificació puntual de l'acord d'aprovació de l'oferta pública 2017 del Consell Insular de Menorca (exp. 605-2017-000003) 16-03-202116-05-202127
Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació any 2020 13-01-202131-12-2021256