Fer feina al Consell


Recerca d'edictes per temes o paraula clauTítolData IniciData FiDies
Resultat provisional de valoració de mèrits de la convocatòria de borsa extraordinària de treball de bombers, d'acord amb la Resolució del conseller executiu del Departament de Serveis Generals núm. 2020/155, de 3 de juliol de 2020 24-09-202024-10-20204
Ordre definitiu de la convocatòria de borsa extraordinària de treball d'Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) 25-09-202025-10-20205
Resultat de la prova específica de la convocatòria de borsa extraordinària de treball de peó 29-09-202029-10-20209
Edicte Resolució núm. 2020/271, de 28 de setembre de 2020, relativa al lloc desert per al proveïment d'un lloc d'auxiliar d'infermeria al servei d'atenció a les drogodependències del Consell Insular de Menorca 30-09-202030-10-202010
Edicte de la Resolució del conseller executiu del Departament de Serveis Generals núm. 2020/277, de data 30 de setembre de 2020, mitjançant la qual es nomena una funcionària de carrera en propietat de la convocatòria d’educadors/res socials de l'Oferta Pública d’Ocupació 2016-2017 01-10-202001-11-202012
Nou resultat de la prova específica de la convocatòria de borsa extraordinària de treball de peó 07-10-202007-11-202018
Edicte llista provisional d'admesos i exclosos de la convocatòria de borsa extraordinària de treball d'enginyer/a tècnic/a d'obres públiques 20-10-202020-11-202031
Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació any 2019 14-01-202031-12-202072