TAULER D'EDICTES. Anuncis


Recerca d'edictes per temes o paraula clauTítolData IniciData FiDies
Oferta de contracte menor per realitzar tasques encaminades a impulsar el pla de voluntariat de Menorca. 07-10-202021-10-20201
Oferta de contracte menor per a l’acompanyament i redacció del pla d'acció de l’agenda urbana de Menorca mitjançant un procés participat. Nota: El document s'ha actualitzat el 09/10/2020 a les 12 h atès que s'han detectat algunes errades d'estil. 07-10-202021-10-20201
Resultat provisional de valoració de mèrits de la convocatòria de borsa extraordinària de treball de bombers, d'acord amb la Resolució del conseller executiu del Departament de Serveis Generals núm. 2020/155, de 3 de juliol de 2020 24-09-202024-10-20204
Ordre definitiu de la convocatòria de borsa extraordinària de treball d'Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) 25-09-202025-10-20205
Resultat de la prova específica de la convocatòria de borsa extraordinària de treball de peó 29-09-202029-10-20209
Edicte Resolució núm. 2020/271, de 28 de setembre de 2020, relativa al lloc desert per al proveïment d'un lloc d'auxiliar d'infermeria al servei d'atenció a les drogodependències del Consell Insular de Menorca 30-09-202030-10-202010
Convocatòria extraordinària de les proves per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial per a l’exercici de l’activitat de conductor de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o de viatgers per carretera regulat en el Reial decret 1032/2007, de 20 de juliol, que tindran lloc a l’illa de Menorca dia 30 d’octubre de 2020. 08-10-202030-10-202010
Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, de data 21.9.2020, relatiu a l'aprovació de la convocatòria d'ajuts del Consell Insular de Menorca per a la pràctica esportiva a la infància i la joventut (de 3 a 30 anys) per a la temporada 2020-2021 (Exp. 2707-2020-000382) 02-10-202030-10-202010
Petició d'oferta per al contracte menor d'assistència tècnica per realitzar l'estudi ambiental estratègic i modificació de l’esborrany del Pla Director Sectorial de Pedreres de Menorca. 06-10-202030-10-202010
Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, de data 31.8.2020, relatiu a l'aprovació de la convocatòria i les bases que regulen la concessió d'ajuts del Consell Insular de Menorca per a estades a centres terapèutics o residencials ubicats fora de Menorca i per a desplaçaments associats durant l'any 2020 (exp. 1819-2020-000001) 19-09-202031-10-202011
123