TAULER D'EDICTES. Anuncis


Recerca d'edictes per temes o paraula clauTítolData IniciData FiDies
EDICTE conseller proposta definitiva del procés selectiu d'AUXILIAR INTERNAT - presentació de documentació 23-07-202012-08-20200
Acord del Ple del Consell Insular de Menorca en sessió de 20 de juliol de 2020, relatiu a l’aprovació del Pla insular de cooperació per a la redacció de projectes, l’execució d’obres o l’adquisició d’equipaments municipals i millora de zones turístiques per a l’any 2020 (exp. 4801-2020-10) 30-07-202013-08-20201
Edicte relatiu a la Resolució 2020/155 recursos d'alçada contra la valoració definitiva dels mèrits_ borsa de treball de bombers 16-07-202016-08-20204
Edicte conseller proposta definitiva del procés selectiu de TAE ASSESSOR JURÍDIC - Presentació de documentació 28-07-202017-08-20205
Edicte conseller proposta definitiva del procés selectiu d'ADMINISTRATIU - Presentació de documentació 28-07-202017-08-20205
Edicte conseller proposta definitiva del procés selectiu AUX ADMINISTRATIU - Presentació de documentació 28-07-202017-08-20205
Acord del Ple del Consell Insular de Menorca de 20 de juliol de 2020, relatiu a l’aprovació inicial de la proposta de modificació, competència del Ple de la Corporació, al pressupost del Consell Insular de Menorca de l’exercici 2020 (exp. 0426-2020-5) 28-07-202018-08-20206
Acord de Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, de data 29.6.2020, relatiu a l'aprovació inicial del projecte bàsic i d'execució per a la realització de les obres de restauració de la torre de defensa de Rambla, o Sa Torreta (Maó) (exp. c4316-2020-000018) 30-07-202020-08-20208
Edicte adjudicació definitiva per al proveïment de diversos llocs de treball del Consell Insular de Menorca 22-07-202022-08-202010
Resultat de la valoració dels mèrits de la borsa extraordinària de treball de tècnic de gestió cultural 22-07-202022-08-202010
12345


Edictes pendents de publicació al BOIB


Títol