Docència de la formació professional per a l'ocupació

Nivell del certificat de professionalitat:
3

Competència general:
Programació d’accions formatives per a l’ocupació enfocades a les característiques i condicions de la formació, al perfil dels destinataris i a la realitat laboral. Permet eines de selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, així com mitjans i recursos didàctics per al desenvolupament dels continguts formatius. També aporta competències sobre la impartició i tutorització d’accions formatives per a l’ocupació utilitzant tècniques, estratègies i recursos didàctics. Permet avaluar el procés d’ensenyament i aprenentatge en les accions formatives per a l’ocupació, així com facilitar informació, orientació laboral i promoure la qualitat de la formació professional per a l’ocupació.

Normativa:
RD625/2013, de 2 d'agost.

Durada total:
380h

Mòduls:
MF1442_3: Programació didàctica d'accions formatives per a l'ocupació.
MF1443_3: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, medis i recursos didàctics de formació professional per a l'ocupació.
MF1444_3: Impartició i tutorització d'accions formatives per a l'ocupació.
MF1445_3: Avaluació del procés d'ensenyament i aprenentatge en formació professional per a l'ocupació.
MF1446_3: Orientació laboral i promoció de la qualitat en la formació professional per a l'ocupació.
MP0353: Mòdul de pràctiques professionals no laborals.

Data inici:
29/11/2019

Data final:
20/03/2020

Horari:
15:00h a 20.00

Lloc de realització:
Sa Roqueta

Població:
Ciutadella

Data límit d'inscripció:
26/11/2019

Data de selecció:
27/11/2019

A qui s'adreça:
Prioritàriament persones desocupades. Màxim 30% persones ocupades.

Requisits acadèmics:
- Tenir el títol de batxillerat.
- Estar en possessió d’un CP de nivell 3.
- Estar en possessió d’un CP de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional.
- Haver superat un mòdul formatiu que pertany al Certificat de Professionalitat que es vol accedir.
- Haver superat el Curs d'Orientació Universitària (COU).
- Complir algun dels requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau superior.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys.
- Tenir les competències clau per cursar amb aprofitament la formació del CP.

Observacions:


Informació i inscripció:
Tel.971.35.62.46 / formacio@cime.es

Finançament:
SOIB

Més informació Full d'inscripció
Cartell
editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa