TAULER D'EDICTES. Anuncis


Recerca d'edictes per temes o paraula clauTítolData IniciData FiDies
Acord del Ple del Consell Insular de Menorca de 21-12-2020, relatiu a l’aprovació definitiva de la declaració de bé d’interès cultural amb caràcter de lloc d’interès etnològic de la zona de Punta Nati (Ciutadella) (Exp. 2109-2020-000001) 09-02-202109-03-20210
Acord del Ple del Consell Insular de Menorca en sessió de caràcter ordinari de 17 de febrer de 2020, relatiu a la Resolució de les al·legacions a l’acord de modificació del catàleg de llocs de treball i aprovació definitiva de la modificació del Catàleg de llocs de feina del Consell Insular de Menorca (exp. 0602-2019-4) 10-02-202110-03-20211
Acord del Ple del Consell Insular de Menorca en sessió de 15 de febrer de 2021, relatiu a l’aprovació inicial de la proposta de modificació competència del Ple de la Corporació al pressupost del Consell Insular de Menorca per a l’exercici 2021 (exp. 0426-2021-000001) 18-02-202112-03-20213
Edicte relatiu a la selecció d'un Tècnic especialista en Medi Marí per a desenvolupar el Projecte MAREBI 16-02-202116-03-20217
Convocatòria i bases reguladores que regiran la contractació del lloc de feina de gerència a «Servei d’informàtica local de Menorca, SA». 24-02-202117-03-20218
Aprovació definitiva del pressupost general del Consell Insular de Menorca per a l’any 2021 19-01-202119-03-202110
Aprovació inicial de la revisió del Pla Territorial Insular de Menorca (PTI 2017/1). 16-01-202122-03-202113
Decret de la presidència del Consell Insular de Menorca núm. 56 de 15 de febrer, relatiu a la revocació de la delegació de la presidència del Consorci per a la protecció de la legalitat urbanística al sòl rústic de l’Illa de Menorca (Exp 0345-2021-000001) 20-02-202122-03-202113
Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, de data 1.2.2021, relatiu a l'aprovació de la convocatòria d'ajuts a les entitats culturals de l'any 2021 (exp. 1508-2021-000001) 21-02-202122-03-202113
Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, de data 1.2.2021, relatiu a la rectificació de l’acord del Consell Executiu de dia 26 d’octubre de 2020 de concessió d’ajuts a accions per millorar el coneixement històric de Menorca any 2020 (exp. 2112-2020-000001) 21-02-202122-03-202113
123