TAULER D'EDICTES. Anuncis


Recerca d'edictes per temes o paraula clauTítolData IniciData FiDies
Programa rescat cultural de Menorca per fomentar activitats dins l’àmbit del patrimoni històric. 31-07-202020-09-20200
Petició d'oferta per al contracte menor d'assistència tècnica per realitzar una auditoria ambiental per determinar l'estat de conservació dels hàbitats i espècies d'interès comunitari presents a l'entorn de l'àrea de gestió de residus de Milà. 07-09-202021-09-20201
Correcció d’errors de l’anunci núm. 5125, corresponent a l’aprovació definitiva de la proposta de modificacions, competència del Ple de la corporació, al pressupost del Consell Insular de Menorca de l’exercici 2020, publicat en el BOIB núm. 110 de 18 de juny de 2020 (Exp. 0426-2020-000002) 22-08-202022-09-20202
Relació de persones admeses i excloses de la convocatòria de beques per a la realització d’estudis fora de Menorca curs 2019/2020. 02-09-202024-09-20204
Acord del Consell Rector de l’Institut Menorquí d’Estudis de data 28 de juliol de 2020, relatiu a l’aprovació dels ajuts a la investigació de l’Institut Menorquí d’Estudis 2020. 27-08-202027-09-20207
Acord de Consell Rector del Consell Insular de Menorca, de data 27.7.2020, relatiu a l'aprovació d'esmenes a fitxa de producte marca RB embotits (Exp. 03121-2018-000011) 27-08-202028-09-20208
Acord de Consell Rector del Consell Insular de Menorca, de data 27.7.2020, relatiu a la concessió d'ajut per a estudis i investigació ambientals a la reserva de biosfera de Menorca corresponent a l'any 2019 (Exp. 0915-2019-000002) 27-08-202028-09-20208
Acord de Consell Rector del Consell Insular de Menorca, de data 27.7.2020, relatiu a aprovació de nova fitxa de producte marca RB derivats làctics (Exp. 03121-2018-000011) 27-08-202028-09-20208
Aprovació definitiva de la integració del Consell Insular de Menorca en el patronatge de la Fundació Ciutadella Cultura i aprovaciió dels seus estatuts (exp. 1544-2017-33) 27-08-202028-09-20208
Aprovació definitiva de la proposta de modificacions, competència del Ple de la Corporació, al pressupost del Consell Insular de Menorca de l’exercici 2020 (exp. 0426-2020-2) 29-08-202029-09-20209
1234