Inici El Consell Departaments

Oferta de cursos de formació ocupacional - Ocupats

 

Oferta de cursos de formació ocupacional - Ocupats

Adreçats prioritàriament a persones ocupades (màxim 30% alumnes desocupats). El 10% d'alumnes pot ser personal d'Admin.Pública. Només per aquesta convocatòria, els treballadors fixes discontinus en període de no ocupació es consideraran ocupats.

Acció formativaDurada totalData iniciData finalPoblació

0