Inici El Consell Òrgans de govern

Junta de Portaveus

Junta de Portaveus
La Junta de Portaveus és un òrgan de caràcter deliberant i no decisori, que, sota la presidència del president o presidenta del Consell Insular, està integrat per aquest o aquesta i pels portaveus de cada un dels diferents grups polítics amb representació en el Ple de la corporació.

 
Portaveu Grup PSOE Menorca
 
Portaveu Grup Més per Menorca
 
Portaveu Grup Unides Podem
 
Portaveu del Grup Popular
 
Portaveu Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadania