Serveis
 

Servei per a Persones Grans


Els objectius i funcions del Servei per Persones Grans són:

- Atendre les persones grans amb l'objectiu de millorar-ne la qualitat de vida, potenciar-ne les capacitats físiques i cognitives, incrementar-ne l'autonomia personal, així com prestar suport als familiars amb qui conviuen.

- Gestionar els recursos següents:

- Residència de gent gran i residència sociosanitària Santa Rita: El servei residencial té com a objectiu proporcionar a les persones grans una llar substitutòria, alternativa o complementària de la pròpia llar, garantir una assistència digna, mantenir el nivell d’habilitats aconseguides i desenvolupar al màxim les pròpies vàlues, tenir cura dels aspectes sanitaris i preventius i potenciar la qualitat de vida dels usuaris/es i familiars.

- Centre de dia de gent gran: Té com per finalitat donar atenció integral durant el període diürn a persones grans, amb l'objectiu de millorar o mantenir el millor nivell possible d'autonomia personal i recolzar les famílies o cuidadors. Promoure la sociabilitat de les persones grans i resoldre les seves necessitats en la realització de les tasques de la vida quotidiana.

- Centre de dia d'Alzheimer i altres trastorns cognitius: Amb aquest servei es pretén facilitar un entorn compensatori a la llar, adequat a les necessitats d’assistència; retardar o prevenir l’increment de la dependència potenciant i rehabilitant les seves capacitats cognitives, funcionals, instrumentals i socials; afavorir la recuperació i el manteniment de les habilitats, els hàbits i els recursos personals que els permetin mantenir una vida amb el màxim grau d’autonomia; desenvolupar l’autoestima i afavorir un estat psicoafectiu adequat; prevenir i/o tractar les situacions de crisi provocades per situacions de sobrecàrrega en aquelles persones i/o famílies en les quals la problemàtica supera les seves capacitats de resposta; proporcionar suport a les famílies i oferir-los informació, formació i assessorament; així com evitar o endarrerir la institucionalització el màxim de temps possible.

- Unitat de Respir: unitat orientada com a suport familiar, per necessitats de descans, vacances, esdeveniments familiars, claudicació familiar o malaltia del/de la cuidador/a.

- Servei insular de teleassistència domiciliària: servei de caràcter social que, amb l'ús de la tecnologia adequada, ofereix de forma permanent a la persona usuària una resposta immediata davant determinades eventualitats, directament o mobilitzant altres recursos humans o materials, de la persona usuària o els existents a la comunitat, amb la finalitat d'afavorir la permanència de la persona usuària en l'entorn quotidià, procurar-ne la seguretat i confiança en moments de crisis personals, socials o sanitàries, i de promoure'n el contacte amb l'entorn sociofamiliar.

- Servei sociocultural per a persones majors: a través de la promoció i organització d'activitats, primordialment de caire cultural i de foment de la convivència i l'ajuda mútua, té per objecte possibilitar un envelliment satisfactori, fomentar l'autonomia personal i la prevenció de la dependència, potenciar l'autoestima, afavorir el manteniment actiu del cos i de la ment, facilitar hàbits saludables i promoure el desenvolupament de la capacitat creativa i artística.

Residència i centre de dia per a la gent gran
Avinguda de Josep A. Clavé, 7, 07703 Maó

Tel.: 971363862
Fax: 971363866
Centre sociosanitari de Santa Rita
c. Jerònia Alzina 43, 07760 Ciutadella

Tel.: 971383247
Fax: 971487700
Centre de dia d'Alzheimer i altres trastorns cognitius
Carrer Cos de Gràcia 26, 07702 Maó

Tel.: 971351690
Fax:
Servei sociocultural per a persones majors
Camí des Castell 31, 07702 Maó

Tel.: 971352242
Fax: 971366159
 
 
Comparteix aquest contingut
     
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 3  |  RSS