Departaments > Serveis Generals

Direcció Insular de Serveis Generals

Gestionarà les matèries de règim intern, que inclou els serveis jurídics, els serveis econòmics, contractació, recursos humans, manteniment i edificació, informàtica i servei d'atenció ciutadana, a més del servei insular de prevenció de riscos laborals. Així mateix, implementarà les polítiques de transparència.
Contractació

Els objectius i funcions del Servei de Contractació són:

- Preparar i tramitar els expedients de contractació del Consell i els seus organismes autònoms.
- Assessorar en relació amb les diferents incidències durant l'execució i/o la finalització dels contractes.
- Tramitar les compres i subministraments del Consell.
- Tramitar les autoritzacions administratives relatives als immobles titularitat del Consell.

 Seu del CIM
Pl. de la Biosfera, 5, 07703, Maó
Tel.: 971356050
Fax: 971368216

Correu electrònic: contractacio@cime.es

Informàtica

Els objectius i funcions del Servei d'Informàtica són:

- Donar assistència als usuaris i solucionar incidències informàtiques.
- Gestionar les peticions de compra de material informàtic.
- Gestionar i controlar l'inventari informàtic, els préstecs informàtics, els servidors i serveis de xarxa.
- Gestionar la intranet del Consell.
- Vetlar per la seguretat informàtica del Consell.

 Seu del CIM
Pl. de la Biosfera, 5, 07703, Maó
Tel.: 971356050
Fax: 971368216

Correu electrònic: informatica@cime.es

Intervenció

Els objectius i funcions del Servei d'Intervenció són:

- Controlar i fiscalitzar la gestió economicofinancera del Consell i dels seus organismes autònoms.

 Seu del CIM
Pl. de la Biosfera, 5, 07703, Maó
Tel.: 971356231
Fax: 971368216

Secretaria

Els objectius i funcions del Servei de Secretaria són:

- Donar fe pública del Consell i dels seus organismes autònoms.
- Preparar i tramitar les actes i acords dels principals òrgans col·legiats del Consell.
- Fiscalitzar i donar l'assessorament legal preceptiu al Consell i als seus organismes autònoms.
- Preparar i tramitar els diferents expedients, propostes d'acord o resolucions.
- Elaborar convenis, reglaments i ordenances insulars.
- Rectificar i actualitzar l'inventari general de béns i drets del Consell.
- Mantenir el registre de béns i activitats dels membres de la corporació i dels directors insulars.
- Fer el seguiment de l'actualitat normativa publicada als diferents butlletins oficials i la comunicació interna de les novetats que afecten als diferents departaments del Consell.
- Controlar i tramitar, amb col·laboració amb els departaments del Consell, la documentació necessària que comportin les diferents accions judicials interposades contra els actes i acords del Consell, així com les accions judicials interposades pel Consell.

 Seu del CIM
Pl. de la Biosfera, 5, 07703, Maó
Tel.: 971356254
Fax: 971368216

Gestions, tràmits i programes relacionats

Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) i Gestió de la Qualitat

Els objectius i funcions del Servei d'Atenció Ciutadana i Gestió de la Qualitat són:

- Donar registre d'entrada del Consell, de la CAIB i d'altres entitats de dret públic.
- Gestionar de manera immediata els tràmits de fàcil resolució.
- Iniciar els expedients que requereixen la intervenció d'altres àrees del mateix Consell, així com d'altres administracions.
- Proporcionar a la ciutadania informació general sobre l'activitat del Consell i específica de la tramitació administrativa competència del Consell.
- Informar sobre l'estat de tramitació dels expedients dels ciutadans.
- Gestionar el sistema de suggeriments i queixes.
- Gestionar el tauler d'edictes.
- Col·laborar en la implantació de sistemes de qualitat interns de la corporació.

 Seu del CIM
Pl. de la Biosfera, 5, 07703, Maó
Tel.: 971356050
Fax: 971368216

 Dependències administratives de Ciutadella
Pl. de la Catedral, 5, 07760, Ciutadella
Tel.: 971356050
Fax: 971382667

Correu electrònic: info.sac@cime.es

Gestions, tràmits i programes relacionats

Servei de Gestió de Persones

Els objectius i funcions del Servei de Gestió de Persones són:

- Gestionar les contractacions i les borses de feina.
- Gestionar les ofertes públiques de contractació i la mobilitat interna.
- Gestionar el catàleg de llocs de feina.
- Elaborar les nòmines.
- Assessorar i donar suport als directors i directores insulars i de centres en matèria de gestió de persones.
- Prestar atenció personalitzada telefònica.
- Atendre i tramitar les sol·licituds dels treballadors i treballadores.
- Elaborar certificats de serveis prestats.
- Gestionar el sistema de comunicats interns.

 Seu del CIM
Pl. de la Biosfera, 5, 07703, Maó
Tel.: 971356050
Fax: 971368216

Gestions, tràmits i programes relacionats

Servei de Proveïment

Els objectius i funcions del Servei de Proveïment són:

- Tenir cura de la logística del material administratiu consumible i de la gestió dels serveis de correus, missatgeria i valisa.

 Seu del CIM
Pl. de la Biosfera, 5, 07703, Maó
Tel.: 971356050
Fax: 971368216

Correu electrònic: majordomia@cime.es

Servei Insular de Seguretat i Salut Laboral

Els objectius i funcions de Servei insular de Seguretat i Salut Laboral són:

- Reduir la sinistralitat laboral i fomentar l'ús de les bones pràctiques laborals.
- Avaluar els llocs de feina.
- Informar i formar en matèria preventiva.
- Assessorar els treballadors i treballadores en seguretat i salut laboral.
- Liderar la investigació dels accidents laborals.

 Seu del CIM
Pl. de la Biosfera, 5, 07703, Maó
Tel.: 971357081
Fax: 971368216

Serveis Econòmics

Els objectius i funcions dels Serveis Econòmics són:

- Confecció dels pressuposts del Consell Insular de Menorca.

 Seu del CIM
Pl. de la Biosfera, 5, 07703, Maó
Tel.: 971356286
Fax: 971368216

Serveis Jurídics

Els objectius i funcions dels Serveis Jurídics són:

- Assessorament legal als diferents departaments del Consell i als seus organismes autònoms.

 Seu del CIM
Pl. de la Biosfera, 5, 07703, Maó
Tel.: 971356286
Fax: 971368216

Serveis Tècnics, Manteniment i Edificació

Els objectius i funcions dels Serveis Tècnics, Manteniment i Edificació són:

- Mantenir i millorar els edificis i dependències del Consell i la resta del patrimoni arquitectònic.
- Programar i executar canvis, trasllats, transports i muntatge dels diferents departaments del Consell.
- Contractar, coordinar i fer el seguiment de les diferents empreses externes que treballen per al manteniment dels edificis del Consell.

 Seu del CIM
Pl. de la Biosfera, 5, 07703, Maó
Tel.: 971356259
Fax: 971368216

Tresoreria

Els objectius i funcions del Servei de Tresoria són:

- Impulsar i millorar els procediments recaptadors, mitjançant nous instruments i mecanismes que agilitin els procediments.
- Elaborar i fer el seguiment del Pla de Tresoreria per assegurar la liquiditat per atendre els pagaments.
- Millorar els circuits i procediments per incrementar l'eficàcia en la recaptació i en els pagaments.

 Seu del CIM
Pl. de la Biosfera, 5, 07703, Maó
Tel.: 971356240
Fax: 971368216

Gestions, tràmits i programes relacionats

 
 
 
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Contractació i Perfil del Contractant Contractació i Perfil del Contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS