Ajudes, beques i subvencions

Tots els ajuts, beques, premis i subvencions de les diferents matèries que ofereix el Consell Insular.
Cercador de tràmits:


   
Actualització de dades del títol de família nombrosa Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts a entitats culturals Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts a esportistes/estudiants en centres de tecnificació esportiva que resideixen fora de Menorca Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts a les actuacions del programa Menorca música i teatre Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts a les entitats privades sense ànim de lucre per al desenvolupament de programes d’atenció a persones en l’àmbit social Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts a les escoles infantils amb alumnes de primer cicle d'educació infantil (0-3 anys) Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts a les organitzacions professionals agràries de Menorca Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts als ajuntaments en matèria de serveis d'informació juvenil i d'activitats de dinamització per als joves Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts amb motiu de la crisi derivada de la COVID-19 Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts de minimis per a la millora de la competitivitat de les empreses del sector lacti menorquí Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts de minimis per al foment de les races autòctones de Menorca Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts de minimis per al teixit empresarial, artesanal i associatiu de Menorca Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts econòmics individuals per a persones majors de 65 anys o amb discapacitat reconeguda Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts en matèria cinegètica Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts per a activitats juvenils, promoció del voluntariat i manteniment i funcionament de les entitats juvenils Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts per a esportistes individuals menorquins o residents a l'illa de Menorca i destacats en la temporada 2019-2020 Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts per a les agrupacions de defensa vegetal de Menorca Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts per a les escoles municipals de música de Menorca Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts per al foment de l'esport i de l'activitat física de les entitats esportives sense ànim de lucre Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts per al foment de l'ús del català en el sector empresarial, associatiu i esportiu de Menorca i de suport a l'edició en llengua catalana per al 2020 Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts per al suport a les confraries de pescadors de Menorca Documentació adjunta Gestió en línia
Designació de compte bancari Documentació adjunta Gestió en línia
Premi Josep Vivó de glosa escrita Documentació adjunta Gestió en línia
Sol·licitud genèrica (Registre d'entrada telemàtic) Documentació adjunta Gestió en línia
Targeta de transport TJOVE Documentació adjunta Gestió en línia
Títol de família nombrosa (noves sol·licituds i renovacions) Documentació adjunta Gestió en línia


Documentació adjuntaDocumentació adjunta      Gestió en líniaGestió en línia

Aquí trobareu models de sol·licitud (instància estàndar), el document de designació de compte bancari i l'autorització per a l'accés i verificació telemàtica de dades per part del Consell Insular de Menorca.

Veure tots els tràmits en línia