Gent gran


Cercador de tràmits:


   
Ajuts a les entitats privades sense ànim de lucre per al desenvolupament de programes d’atenció a persones en l’àmbit social Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts econòmics individuals per a persones majors de 65 anys o amb discapacitat reconeguda Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts per a la promoció de l'activitat fisica per a la gent gran i l'activitat fisica adaptada Documentació adjunta Gestió en línia
Alta/modificació de domiciliació bancària Documentació adjunta Gestió en línia
Autorització específica per a la realització d'actuacions en l'àmbit dels serveis socials Documentació adjunta Gestió en línia
Autorització per a l'obertura i el funcionament dels serveis socials Documentació adjunta Gestió en línia
Autorització per a la modificació de les funcions i els objectius dels serveis socials Documentació adjunta Gestió en línia
Autorització per a la suspensió o la cessament d'activitats de serveis socials Documentació adjunta Gestió en línia
Autorització per al canvi de titularitat d'un servei de serveis socials Documentació adjunta Gestió en línia
Autorització provisional per a supòsits especials, quan es prevegin ubicacions temporals, de serveis socials Documentació adjunta Gestió en línia
Baixa de domiciliació bancària Documentació adjunta Gestió en línia
Comunicació prèvia per a la inscripció d’entitats en el Registre Unificat de Serveis Socials: inscripció, actualització de dades i cancel·lació de la inscripció en el Registre Documentació adjunta Gestió en línia
Declaració responsable per crear, construir i modificar substancialment els centres en què s'han de prestar serveis socials Documentació adjunta Gestió en línia
Pagament telemàtic Documentació adjunta Gestió en línia
Servei de teleassistència a domicili (TAD) Documentació adjunta Gestió en línia
Sol·licitud genèrica (Registre d'entrada telemàtic) Documentació adjunta Gestió en línia
Targeta de transport TMÉS Documentació adjunta Gestió en línia


Documentació adjuntaDocumentació adjunta      Gestió en líniaGestió en línia

Aquí trobareu models de sol·licitud (instància estàndar), el document de designació de compte bancari i l'autorització per a l'accés i verificació telemàtica de dades per part del Consell Insular de Menorca.

Veure tots els tràmits en línia