Inici El Consell Tràmits
 

Autorització de cessió de dades de les persones inscrites en el registre de diplomes d’educació en el temps lliure infantil i juvenil a les entitats o empreses que organitzen activitats d’educació en el temps lliureDarrera modificació: 26/02/2019

Tramitar.

Objecte del Tràmit: Aquest tràmit autoritza el Consell Insular de Menorca a informar que una persona està en possessió del títol de monitor/a i/o director/a de temps lliure infantil i juvenil i de les seves dades de contacte a les entitats o empreses que vulguin comptar amb personal per dur a terme activitats de temps lliure.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports
 
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona interessada.
 
Requisits a complir: Haver superat un curs de formació en una escola de formació en el temps lliure infantil i juvenil de Menorca.
 
Documentació a presentar: El model normalitzat d'autorització de cessió de dades personals de les persones inscrites en el registre de diplomes d’educació en el temps lliure infantil i juvenil a les entitats o empreses que organitzen activitats d’educació en el temps lliure.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial:
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres:
Plana web:
 
Què ha de fer el ciutadà:
Presentar el model normalitzat d'autorització de cessió de dades.

Terminis de ciutadà: Qualsevol moment.
Terminis del Consell Insular: -
Tarifes aplicables: -
Resposta al ciutadà: -
 
Marc Legal: -Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut (Títol I, art. 2-20; i Títol II, art. 21-36).
-Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut.
-Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals.
 
Sentit del Silenci Administratiu: Estimatori.
 
Observacions:
 


Documents Relacionats: