3547_Inscripció d'empreses de turisme actiuDarrera modificació: 22/05/2018

Tramitar.

Objecte del Tràmit: Inscripció en el Registre Insular i General d’Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears de les empreses de turisme actiu: que tenen per objecte la prestació de serveis, mitjançant un preu, consistents en el desenvolupament d'activitats recreatives, esportives i d'aventura que es practiquen servint-se dels recursos que ofereix la naturalesa.

Inici de l'activitat:
L'inici de l'activitat queda condicionada i només és possible si en el mateix moment de presentació de la declaració responsable l'interessat ja compleix tots els requisits normativament exigibles, tant si corresponen a l'àmbit material turístic com a altres.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament d'Ordenació Territorial i Turística
 
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà interessat en l'exercici de l'activitat.
 
Requisits a complir: -Aquestes empreses han de tenir constituïda una pòlissa d'assegurança per cobrir la responsabilitat civil derivada del desenvolupament de les seves activitats, que cobreixi les persones practicants o tercers, amb un límit mínim de 600.000 euros per sinistre, sense que la franquícia màxima pugui excedir de 1.000 euros. Aquesta pòlissa ha de mantenir-se en vigor durant tot el temps de prestació de les activitats
-En tot cas, les empreses de turisme actiu han d'estar en possessió, en el moment de començar a exercir la seva activitat, de les llicències o autoritzacions municipals, sectorials o d'una altra índole exigides per la normativa vigent o, si escau, han d'haver formulat les comunicacions prèvies o declaracions responsables que siguin preceptives per a l'exercici de les activitats que es pretenen desenvolupar
 
Documentació a presentar: A) Declaració responsable d’inici d’activitat turística (DRIAT)
B) Còpia del DNI o CIF de l’explotador
C) Acreditació a través de qualsevol mitjà vàlid en dret de la personalitat i la representació del declarant. En cas de les comunitats de bens i societats civil, s’haurà d’indicar també els noms i DNI dels seus membres, o bé presentar document de constitució de la societat
D) Informe descriptiu, en el qual s'ha d'indicar el caràcter temporal o permanent de l'activitat, que ha de tenir el contingut mínim següent:
-Nom, NIF/NIE i adreça del titular de l'activitat, el nom comercial i l'adreça de la seu de l'activitat
-Memòria explicativa i relació de les activitats de turisme actiu que ofereixen, així com dels períodes en què es desenvoluparan
-Relació del personal que assumeix la responsabilitat tècnica de les activitats prestades, inclòs el responsable d'empresa i els monitors, així com la seva qualificació o titulació de conformitat amb l'art. 123 del Decret 20/2015
-Protocol d'actuacions en cas d'accidents
E) Acreditació de pòlissa de responsabilitat civil per cobrir els riscs derivats del desenvolupament de les activitats amb un límit de 600.000 € per sinistre, sense que la franquícia màxima pugui excedir de 1.000 €
A més, es pot incloure tota la informació de l'empresa, l'activitat o l'establiment que es consideri rellevant
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de demanar el ciutadà:
1 Presentar la/les sol·licitud/s.
2.Presentar la documentació necessària.

Terminis de ciutadà: Ho pot sol·licitar en qualsevol moment.
Terminis del Consell Insular: ---
Tarifes aplicables: 61,50 euros
Resposta al ciutadà: Per correu certificat.
 
Marc Legal: -Llei 8/2012, de 19 de juliol, del Turisme de les Illes Balears.
-Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística; de regulació d’òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Model de declaració responsable d'inici d'activitat turística de turisme actiu
Modelo de declaración responsable de inicio de actividad turística de turismo activo
Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears
Model de placa informativa sobre el grup de l'establiment
Inscripció d'empreses de turisme actiu (annex 7 activitats de turisme actiu a títol orientatiu)
Taxa del Servei d'Ordenació Turística
Reial Decret Legislatiu 1/2007, de la llei de consumidors i usuaris
Díptic informatiu sobre l'activitat de turisme actiu
Díptico informativo sobre la actividad de turismo activo
Fulls de reclamacions de turisme


 
 
 
Enllaç a l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears Enllaç a l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears Consulta aquí l’articulat de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Reglament orgànic Reglament orgànic Coneix les normes que regeixen l’activitat política i administrativa del Consell.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Web del Servei d'Assessorament Lingüístic Web del Servei d'Assessorament Lingüístic El Servei d’Assessorament Lingüístic del Consell disposa d’una nova pàgina web dedicada a la llengua catalana i l’assessorament lingüístic. Visita-la.
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Contractació i Perfil del Contractant Contractació i Perfil del Contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS