Inici El Consell Tràmits
 

Revisions i consultes (gabinet de medicina esportiva)

El Gabinet de Medicina Esportiva té la funció de protegir la salut de l’esportista, donant el servei de medicina de l’esport a tota la població d’esportistes de l’illa de Menorca, des de la categoria de pràctica de l’esport en l’edat escolar, federat i de temps lliure.

L’objectiu fonamental és el de fer un treball de prevenció, realitzant reconeixements medico esportius, per tal de detectar la presència de patologies que contraindiquin la pràctica esportiva habitual, per comportar un risc per la salut de l’esportista. Es fan les recomanacions adients per la valoració de l’Aptitud esportiva, les indicacions de les proves complementàries a realitzar-se o recomanacions medico esportives per tal d'obtenir un nivell òptim de salut.

També es fan reconeixements medico esportius de Valoració funcional, amb la realització de tests medico esportius i tests per l’estudi de les qualitats físiques de l’esportista, assessorament fisiològic de l’entrenament, i es donen les posteriors recomanacions per donar suport en els programes d’entrenament de l’esportista.

El contingut dels reconeixements mèdics són: interrogatori dels antecedents familiars i personals, antecedents esportius, exploració física per aparells (aparell locomotor, aparell cardiovascular, aparell respiratori, etc.), estudi antropomètric, proves funcionals en repòs (electrocardiograma i espirometria forçada), prova funcional com el test electrocardiogràfic d’esforç, tests físics per valoració funcional en laboratori i tests de camp, entre d’altres.

Es fan consultes medico esportives sobre les diferents patologies o lesions, que pot patir l’esportista al llarg de la temporada de pràctica esportiva i entrenament. Aconsellant els tractaments a seguir per tal de arribar la curació mèdica de la lesió.

Les revisions i consultes medico esportives i tota la informació necessària es pot demanar als Gabinets de Medicina Esportiva.


Darrera modificació: 05/12/2013

Tramitar.Documents Relacionats: