Carta de Mestre ArtesàDarrera modificació: 03/01/2020

Tramitar

Objecte del Tràmit: Obtenir la Carta de Mestre Artesà d'oficis inclosos en el Repertori d'Oficis Artesans (ROA)
 
Àmbit de responsabilitat: Servei d'Artesania
 
Qui ho pot demanar: Poden sol·licitar la carta de mestre artesà les persones físiques que amb caràcter habitual duen a terme alguna activitat compresa en el Repertori d’Oficis Artesans o n’exerceixen la docència de manera continuada, i que acreditin un nivell elevat de perfecció en la pràctica i els coneixements teòrics del seu ofici artesà. (article 4 del Decret 41/2014, de 5 de setembre, pel qual s'estableixen els principis generals del procediment per obtenir la carta d'artesà, la carta de mestre artesà, el document de qualificació artesanal i la carta de mestre artesà honorífic).
 
Requisits a complir: D’acord amb l’article 4 del Decret 41/2014, de 5 de setembre, pel qual s'estableixen els principis generals del procediment per obtenir la carta d'artesà, la carta de mestre artesà, el document de qualificació artesanal i la carta de mestre artesà honorífic, els requisits necessaris per obtenir la carta de mestre artesà són els següents:
a) Disposar de la carta d’artesà en vigor.
b) Haver exercit l’ofici del qual se sol·licita la carta durant un període mínim de deu anys.
c) Acreditar mèrits com ara titulacions acadèmiques i professionals, experiència docent, premis i distincions, cursos de formació, publicacions o qualsevol altre relacionat amb la pràctica o el foment de l’ofici.
d) Residir i elaborar la producció a l’illa on se sol·licita la carta.
e) Disposar d’un taller amb les condicions necessàries per exercir l’ofici.
 
Documentació a presentar: Els sol·licitants hauran de presentar una instància específica, segons sigui per l’obtenció o per la renovació de la carta de mestre artesà:

Per l’obtenció de la carta de mestre artesà, cal presentar:
a) Fotocòpia del DNI, NIF, passaport o document acreditatiu equivalent de la persona sol·licitant.
b) Certificat d’empadronament.
c) Titulacions acadèmiques i professionals oficials, cursos de formació impartits per entitats oficials o bé documentació acreditativa de l’experiència docent, premis i distincions, publicacions o qualsevol altre mèrit relacionat amb la pràctica o el foment de l’ofici del qual se sol·licita el distintiu.
d) Alta en el Cens d’Activitats Econòmiques i en el règim corresponent de la Seguretat Social, i informe de vida laboral. L’alta en el Cens d’Activitats Econòmiques es pot substituir per un certificat de situació en el cens d’activitats econòmiques de l’AEAT, de la persona sol·licitant o de l’empresa en la qual exerceix l’ofici
e) Documentació gràfica il·lustrativa del producte que s’elabora i del procés d’elaboració.
f) Documentació acreditativa de la comercialització del producte.
g) Justificant del pagament de les taxes.

Per a la renovació de la carta de mestre artesà, cal presentar:
a) Fotocòpia del DNI, NIF, passaport o document acreditatiu equivalent de la persona sol·licitant.
b) Certificat d’empadronament.
c) Certificat de situació en el cens d’activitats econòmiques de l’AEAT, de la persona sol·licitant o de l’empresa en la qual exerceix l’ofici.
d) Informe de vida laboral actualitzat.
e) Documentació gràfica il·lustrativa del producte que s’elabora.
f) Documentació acreditativa de la comercialització del producte.
g) Justificant del pagament de les taxes.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó-Ciuitadella
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu:
Per FAX (només informació): 971 368216
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
- Emplenar i signar la sol·licitud específica
- Presentar la documentació requerida
- Realitzar el pagament de la taxa corresponent

Terminis de ciutadà: No hi ha termini
Terminis del Consell Insular:
Tarifes aplicables: 2020: 9,99 € per l’obtenció; 5,12 € per la renovació; 9,99 € per l’expedició del carnet.
Resposta al ciutadà: Notificació per correu postal o per via telemàtica, segons correspongui.
 
Marc Legal: - Decret 41/2014, de 5 de setembre, pel qual s'estableixen els principis generals del procediment per obtenir la carta d'artesà, la carta de mestre artesà, el document de qualificació artesanal i la carta de mestre artesà honorífic (BOIB núm. 121, de 06/09/2014).
- Ordre del conseller de Treball, Comerç i Indústria d’1 de setembre de 2015 (BOIB núm. 132, de 5 de setembre), que aprova la versió consolidada del Repertori d’Oficis Artesans i les definicions corresponents.
- Llei 4/1985 de 3 de maig, d'ordenació de l'artesania (BOCAIB núm. 14, de 20/05/1985).
- Llei 8/1999, de 12 d’abril d’atribució de competències als Consells Insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Artesania (BOIB núm. 51, de 24/04/1999).
- Decret 103/2000 de 7 de juliol, pel qual es regulen la composició i les funcions de la Comissió d'artesania de les Illes Balears (BOIB núm. 88, de 18/07/2000).
- Decret 6/2009, de 6 de febrer, pel qual es modifiquen l'art. 2 i 4 del Decret 103/2000, de 7 de juliol, pel qual es regulen la composició i les funcions de la Comissió d'artesania de les Illes Balears i les Ponències Tècniques (BOIB núm. 23, de 14/02/2009).
 
Sentit del Silenci Administratiu: Estimatori
 
Observacions: Les cartes concedides a partir de l'entrada en vigor d'aquest decret tindran vigència il·limitada, excepte el document de qualificació artesanal que s'ha de renovar cada 5 anys.
 


Documents Relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Sol·licitud de Carta de Mestre Artesà
Sol·licitud de renovació de Carta de Mestre Artesà
Solicitud de Carta de Maestro Artesano
Solicitud de renovación de Carta de Maestro Artesano
Repertori d'Oficis Artesans (ROA)
Repertorio de Oficios Artesanos (ROA)
Decret 41/2014, de 5 de setembre, d'artesania (BOIB 121, de 6 de setembre de 2014)
Decret 6/2009, de 6 de febrer, sobre la Comissió d'artesania a de les illes Balears
Decret 103/2000, de 7 de juliol, que regula la Comissió d'artesania de les illes Balears
Llei 4/1985, de 3 de maig, d'ordenació d'artesania
Model de sol·licitud d'expedició o renovació de carnet
Modelo de representación apud acta electrònico
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca

Enllaços Relacionats:
 
 
 
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Contractació i Perfil del Contractant Contractació i Perfil del Contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS