Inici El Consell Tràmits
 

Sol·licitud genèrica (Registre d'entrada telemàtic)Darrera modificació: 04/09/2017

Tramitar

Objecte del Tràmit: Presentació de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada al Consell Insular de Menorca.
 
Àmbit de responsabilitat: Servei d'Atenció Ciutadana
 
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona interessada.
 
Requisits a complir: Es necessita disposar d'un certificat digital admès pel CIM (DNI electrònic, certificat de la FNMT, etc.) o de PIN ciutadà per identificar-se i iniciar una sol·licitud. Es necessita disposar d'un certificat digital admès pel CIM per signar i enviar la sol·licitud. En el cas d'actuar com a representant, s'ha de disposat d'un certificat digital que inclogui la representaació o bé s'ha d'adjuntar a la sol·licitud el document de representació en format PDF signat electrònicament per part de la persona a qui representa.
 
Documentació a presentar: Sol·licitud (formulari electrònic) i documents adjunts, si escau.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial:
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: https://www.carpetaciutadana.org/web/portal.aspx?Con=Conexion001
 
Què ha de fer el ciutadà:
Emplenar les dades requerides del formulari electrònic, adjuntar documents amb el format admès (si escau) i signar l'enviament (es requereix certificat digital).
Terminis de ciutadà: Cap, excepte en el cas en què l'objecte de la sol·licitud estigui subjecte a un termini.
Terminis del Consell Insular: Dependrà de l'objecte de la sol·licitud
Tarifes aplicables: Segons quin sigui l'objecte de la sol·liciud pot requerir el pagament d'una taxa.
Resposta al ciutadà: Carpeta ciutadana (notificació electrònica). Si desitja rebre la resposta en suport paper, s'ha d'indicar.
 
Marc Legal: - Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
- Ordenança d'administració electrònica del Consell Insular de Menorca.
 
Sentit del Silenci Administratiu: Dependrà de l'objecte de la sol·licitud.
 
Observacions:
 


Documents Relacionats: