Realització d'activitats de temps lliure infantil i juvenilDarrera modificació: 08/06/2017

Tramitar.

Objecte del Tràmit: Es tracta de presentar declaració responsable de les activitats de temps lliure infantils i juvenils (Campament, Escola d'Estiu o de Vacances, Marxa per etapes, Aula de natura, Camp de treball, Colònia, Granja escola, etc.), així com les activitats de temps lliure de caràcter esportiu o educatiu i cultural.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament d'Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports
 
Qui ho pot demanar: Les entitats que organitzen activitats de temps lliure per a joves a Menorca.
 
Requisits a complir: Els assenyalats a les mesures provisionals en relació amb les activitats de temps lliure infantil i juvenil a desenvolupar a Menorca, aprovades pel Ple del CIM el 28/01/2008 (BOIB núm. 16 de 02/02/2008) sempre que no contradiguin el Decret 18/2011 d'11 de març que estableix els principis generals que regeixen les activitats de temps lliure infantil i juvenil que es desenvolupin a les Illes Balears.
Pel que fa a la comunicació de la organització de l'activitat, s'ha de fer mitjançant la corresponent declaració responsable i s'ha de presentar en el període de quinze dies naturals, en aplicació del Decret 18/2011, d'11 de març.
Així mateix, en relació al nombre mínim de monitors, s'haurà d'atendre l'article 14 d'aquest Decret que estableix una ràtio mínima d'un monitor o monitora per cada deu participants o fracció d'un nombre igual o superiora cinc, d'acord amb açò, el nombre mínim de monitors serà:
Per una activitat amb fins a 14 participants, un mínim de 1 monitor.
Per una activitat amb fins a 24 participants, un mínim de 2 monitors.
Per una activitat amb fins a 34 participants, un mínim de 3 monitor......
 
Documentació a presentar: 1.-Imprès de declaració responsable en el que la persona organitzadora o la que la representi l'entitat organitzadora, sota la seva responsabilitat manifesta que compleix tots els requisits establerts per la normativa corresponent per dur a terme l'activitat de temps lliure infantil o juvenil i que disposa de la documentació exigida següent:
- Autorització del propietari del terreny o de l'edifici que s'ocupi.
- Fotocòpia de la formació o del títol de l'equip dirigent que, atenent la normativa per al desenvolupament de les activitats de temps lliure infantil i juvenils a Menorca, els habilita per exercir com a director o monitors, inclòs el del socorrista, si s'inclouen activitats en piscina o a la mar i, si és el cas, els títols que es demanen a la mesura vuitena per a activitats extraordinàries d'aventura o d'esports de risc.
- Document amb les actuacions o normes bàsiques que s'han de seguir en cas d'emergència.
- Autorització de participació en la activitat de cada participant menor d'edat, que ha d'incloure una declaració responsable de que s'ha rebut prèviament la informació sobre les activitats, especialment de les activitats extraordinàries d'aventura o d'esport de risc a les quals s'autoritza el/la menor.
- La llista dels participants amb els noms, les adreces, els telèfons i les edats.
- La pòlissa vigent d'assegurances d'assistència i accidents per als participants (inclosos el director o directora, els monitors i altre personal participant, en pràctiques o no) en les activitats corresponents. Les despeses de curació han de ser com a mínim de 900 € per víctima. El capital mínim per víctima ha de ser de 3.000€ en cas de mort, i de 6.000€ en cas d'invalidesa
- La pòlissa vigent d'assegurances de responsabilitat civil, per afrontar el risc dels danys personals o materials, o els desperfectes que el desenvolupament de l'activitat pugui ocasionar. La pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil ha de preveure uns límits mínims de 150.000€ per víctima i 600.000€ per sinistre
- El permís de l'administració competent en cas que es vulgui fer foc a la zona en què es duu a terme l'activitat.
2.- Projecte educatiu que s'ha de desenvolupar que haurà de contenir una relació d'activitats que s'han de dur a terme, objectius i mitjans de que és disposi. Calendari i horaris. Ha d'incloure una avaluació dels riscs de les activitats, i també una descripció de les mesures preventives que se'n deriven.
3.- Llista de l'equip dirigent amb el DNI, la titulació i l'escola de formació de tots els dirigents que participin a l'activitat i que, atenent la normativa per al desenvolupament de les activitats de temps lliure infantil i juvenils a Menorca, els habilita per exercir com a director o monitors, inclòs el del socorrista, si s'inclouen activitats en piscina o a la mar i, si és el cas, els títols que es demanen a la mesura provisional vuitena per a activitats extraordinàries d'aventura o d'esports de risc. (annex 1)
4.- En el cas de marxes per etapes o rutes, el croquis de l'itinerari ha d'indicar els dies i els noms dels llocs per a on passarà la marxa i els llocs a on es dormirà, per ordre cronològic. En el cas de que l'activitat es faci en un lloc de difícil localització (finques, platges, etc.), se n'ha de presentar un croquis o la descripció exacta del camí per accedir-hi des del poble més pròxim.
5.- En el cas d'acampades superiors a un mes en el mateix lloc, s'haurà d'incloure una memòria ambiental.

IMPORTANT: Es recomana que s'adjuntin a l'imprès de declaració responsable i a la resta de documentació requerida l'autorització dels propietaris de tots els terrenys o edificis on s'hagi de pernoctar i les fotocòpies dels títols de l'equip dirigent, per tal de poder realitzar la comprovació prèvia i corregir errors, així com per evitar que, iniciada l'activitat, amb una inspecció posterior, s'hagin d'aplicar els articles 19, 20, 21 i 22 del Decret 18/2011, fet que podria derivar en la impossibilitat d'iniciar o de continuar l'activitat o en una sanció o multa.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial:
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:

Terminis de ciutadà: 15 dies abans de l'inici de l'activitat
Terminis del Consell Insular: ---
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: ---
 
Marc Legal: - Acord del Ple insular, de 21 de gener de 2008, d'adopció de mesures provisionals en relació a les activitats de temps lliure infantils i juvenils.
- Decret 18/2011, d'11 de març, pel qual s'estableixen els principis generals que regeixen les activitats de temps lliure infantils i juvenils que es desenvolupin a l'àmbit territorial de les Illes Balears.
- Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut.
 
Sentit del Silenci Administratiu: Estimatori
 
Observacions: En el cas de que l'activitat es faci en un lloc de difícil localització (finques, platges, etc.), se n'ha de presentar un croquis o la descripció exacta del camí per accedir-hi des del poble habitat més pròxim. En el cas de rutes, el croquis de l'itinerari ha d'indicar el municipis on s'inicia i on finalitza, els dies i els noms del lloc on es dormirà, per ordre cronològic i d'acord amb la data del calendari.

La llei orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei 45/2015, de Voluntariat estableixen l'obligació que s'aportin certificats negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a tots els professionals i voluntaris que treballin amb menors.

Tràmits i Gestions Certificat d'Antecedents Penals

 


Documents Relacionats:
Enllaços Relacionats: 
 
 
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Salut jove Salut jove
Web d'IGA Menorca Web d'IGA Menorca Menorca és des de l’any 2004 membre de la Internacional Island Games Association
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Pla +TIC Pla +TIC
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
INJOVE INJOVE Consulta tota la informació sobre activitats i serveis adreçats a la joventut.
Contractació i Perfil del Contractant Contractació i Perfil del Contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS