Inici El Consell Tràmits
 

Inscripció en el Registre de Maquinària AgrícolaDarrera modificació: 21/07/2020

Tramitar

Objecte del Tràmit: Realitzar la inscripció de la maquinària agrícola en el Registre oficial de maquinària agrícola.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament de medi ambient i reserva de biosfera
 
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona física o jurídica, titular d’una explotació agrària que dugui a terme una activitat agrària o la prestació de serveis agraris i posseeixi la titularitat de la màquina a inscriure com a conseqüència de la seva adquisició, transmissió per herència, donació, adjudicació en subhasta pública o contracte privat.
 
Requisits a complir: Ser el titular de la maquinària agrícola a inscriure al Registre Oficial de Maquinària Agrícola
 
Documentació a presentar: -DNI nou titular
-Escriptura de constitució de la societat, si s'escau
-Targeta ITV
-Certificat de fabricació del vehicle
-Certificat d'estructura de protecció homologada
-Factura de venda amb el nº de bastidor
-Acta d'adjudicació de subasta
-Certificat d'aduana (vehicles d'importació)
-Imprès de taxes del CIM
-Justificant d'alta al règim agrari de la SS
-DNI del venedor
-Cartilla d'inscripció anterior
-Baixa del cens de maquinària de la província d'origen
-Contracte de compra- venda
-Impost de transmissions patrimonials
De tota la documentació, s'aportarà original i fotocòpia acarada.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella - Sa Granja - Sa Roqueta
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
Presentar la sol·licitud juntament amb la documentació.
Terminis de ciutadà: 30 dies
Terminis del Consell Insular: 3 mesos
Tarifes aplicables: (2020) Inscripció de maquinària nova: 34,91 euros. Canvi de titular: 37,92 euros. Baixa: 24,97 euros.
Resposta al ciutadà: Per correu postal.
 
Marc Legal: Reial Decret 448/2020, de 10 de març, sobre caracterització i registre de Maquinària Agrícola
Reial Deret 346/2012, de 10 de febrer, per el que es modifica el Reial Decret 1013/2099.
Reial Decret 2822/1998, de 20 de desembre, Reglament General de Vehicles.

 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions: La maquinària que està obligada a estar registrada és la següent:
• Els tractors agrícoles de rodes, de qualsevol tipus, potència i pes, i els remolcs agrícoles, que el pes màxim autoritzat excedeixi de 750 kg.
• Els tractors de cadenes, motocultors, portadors, tractocarros i màquines agrícoles automotrius, de qualsevol tipus, potència i pes.
• Les màquines agrícoles arrossegades amb pes màxim autoritzat que excedeixii 750 kg.
• Equips de tractaments fitosanitaris i de distribució de fertilitzants.
• Les màquines agrícoles no incloses en els apartats anteriors, per a les quals s’hagi sol•licitat un crèdit o subvenció oficial o bé les que determini l’autoritat competent.

 


Documents Relacionats: