3528_Inscripció al registre insular d'empreses, activitats i establiments turístics d'empreses comercialitzadores d'estades turístiques que consten inscrites en el Registre insular d'empreses, activ. i est. turísticsDarrera modificació: 01/08/2017

Tramitar

Objecte del Tràmit: A) Inscripció Comercialitzador:
Compren la inscripció de les persones físiques o jurídiques que comercialitzen l'ús d'habitatge que tenint la disposició i la configuració d’un habitatge unifamiliar, de tipologia aïllat, entre mitgeres o aparellat, en principi ideat per a ús residencial, presten serveis d’allotjament turístic que s’alterna amb l’ús propi i residencial que té l’habitatge en les condicions establertes per la llei del turisme de les Illes Balears i en les disposicions que la despleguin.

 
Àmbit de responsabilitat: Departament d'ordenació territorial i turística
 
Qui ho pot demanar: Tots els ciutadans interessats.
 
Requisits a complir: A) Comercialitzadors d'estades turístiques:
-La comercialització turística ha de consistir en la cessió temporal del dret d’ús i gaudi de la totalitat de l’habitatge per períodes de temps no superior a dos mesos.
-No es permet formalitzar contractes per habitacions o fer coincidir al mateix habitatge usuaris que hagin formalitzat diferents contractes.
-El comercialitzador d’estades en habitatges per a ús turístic ha de garantir, per tal de facilitar l’estada, la prestació directa o indirecta dels serveis següents:
a) Neteja periòdica de l'habitatge.
b) Roba de llit, llenceria, parament de casa en general i reposició d'aquests.
c) Manteniment de les instal·lacions.
d) Servei d'atenció al públic en horari comercial. -Disposar d’un servei d’assistència telefònica al turista o usuari del servei turístic prestat durant 24 hores.
- Subscriure una pòlissa d’assegurança que cobreixi la responsabilitat civil pels danys corporals i materials que puguin sofrir els usuaris dels habitatges durant les seves estades, per un import mínim de 300.000 euros, amb una fiança màxima de 600 euros per sinistre.
- Només es permet una empresa comercialitzadora d’estades turístiques per habitatge, que pot coincidir o no amb el propietari, i amb independència que s’exploti directament o indirectament per mitjà de centrals de reserva o d’altres mediadors.
 
Documentació a presentar: A) Comercialitzadors d'estades turístiques:
a) Declaració responsable d’inici de l’activitat (DRIAT per al comercialitzador)
b) Còpia del DNI o CIF del comercialitzador
c) Acreditació a través de qualsevol mitjà vàlid en dret de la personalitat i la representació del declarant. En cas de les comunitats de bens i societats civils, s’haurà d’indicar també els noms i DNI dels seus membres, o bé presentar document de constitució de la societat.
d) Adreça del local comercial, si escau, número de telèfon, fax, adreça electrònica i pàgina web, si escau, especificant l’horari d’obertura i de tancament (s’inclou a la DRIAT)
e) Indicació del telèfon d’assistència 24 hores (s’inclou a la DRIAT)
f) Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
g) A més, es pot incloure tota la informació de l’empresa o l’activitat que es consideri rellevant h) Acreditació del pagament de la taxa
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu: -
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres: ---
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de demanar el ciutadà:
-

Terminis de ciutadà: Ho pot sol·licitar en qualsevol moment
Terminis del Consell Insular: ---
Tarifes aplicables: Taxa -inscripció comercialitzador d’estades turístiques: 83,60 € -fulls de reclamacions: 3,08 €
Resposta al ciutadà: Per correu certificat
 
Marc Legal: -Llei 8/2012 , de 19 de juliol, del Turisme de les Illes Balears.
-Decret 20/2015 , de 17 d’abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística; de regulació d’òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears.
-Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d’estades turístiques a habitatges
-Pla territorial insular.
-Formació del Registre Insular d’empreses, activitats i establiments turístics de l’Illa de Menorca
-Taxa del servei d'ordenació turística.
-Reial Decret Legislatiu 1/2007, de la llei de consumidors i usuaris.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:

 


Documents Relacionats:

 
 
 
Enllaç a l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears Enllaç a l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears Consulta aquí l’articulat de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Reglament orgànic Reglament orgànic Coneix les normes que regeixen l’activitat política i administrativa del Consell.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Web del Servei d'Assessorament Lingüístic Web del Servei d'Assessorament Lingüístic El Servei d’Assessorament Lingüístic del Consell disposa d’una nova pàgina web dedicada a la llengua catalana i l’assessorament lingüístic. Visita-la.
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Perfil del contractant Perfil del contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS