Ajuts per a la promoció de l'activitat fisica per a la gent gran i l'activitat fisica adaptadaDarrera modificació: 18/08/2018

Tramitar

Objecte del Tràmit: L’objecte de les ajudes és crear una línia específica d’ajudes destinades als ajuntaments per la promoció de l’activitat física per a gent gran i l’activitat física adaptada durant l’any 2018.
La finalitat d’aquestes ajudes és assolir els objectius de la política esportiva insular prioritzant l’accés a l’activitat física i l’esport d’aquells sectors de la població que, per raons d’edat o de capacitats, tenen més dificultats i als quals pot beneficiar la realització d’activitat física.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament d'Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports
 
Qui ho pot demanar: Poden ser-ne beneficiaris els ajuntaments de l'illa de Menorca que en el seu programa esportiu municipal ofereixin com a promotors directes o facilitin alguna de les activitats esmentades en el punt tercer d'aquestes bases.
 
Requisits a complir: 3.1. Poden ser objecte de subvenció les activitats següents:
-Activitat física per a gent gran
-Activitat física adaptada a les persones amb alteracions psíquiques, sensorials o motrius
S’exclouen d’aquestes ajudes les activitats compreses en el Programa Moviments, activitat física per als usuaris de les residències geriàtriques i els centres de dia de Menorca.
3.2. Les activitats subvencionades han de tenir una durada continuada mínima de 3 mesos dins l’any 2018.
 
Documentació a presentar: A la sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació següent:
A) Documentació administrativa general:
a. Nom de la persona que sol·licita l’ajut en representació de l’entitat:
-Càrrec que ocupa dins l’entitat.
-Fotocòpia del DNI (tret que ja consti als arxius del CIM, la qual cosa s'ha de fer constar expressament).
b. Còpia del document d’identificació fiscal del sol·licitant (CIF).
c. Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques que es recullen en l’art. 13.2 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003), en la qual consta l'apartat d'estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, d'acord amb el que estableix l'article 11 f) darrer paràgraf TLS, el model de la qual s'adjunta com a annex 1 d'aquestes bases. (Annex 1).
d. Document de designació de compte bancari de l’entitat o del seu representant segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca, llevat que ja constin a la Tresoreria General del CIM, cosa que s’ha de fer constar expressament. (Annex 2).
e. Declaració de les ajudes rebudes (inclosa en la sol·licitud).
f. Certificat de sol·licitud de l’ajut acordat per l’òrgan competent de l’ajuntament.
g. Certificat d'Intervenció on consti que hi ha consignació pressupostària suficient per dur a terme les activitats que són objecte d'aquesta convocatòria per a l'any 2018.
S'eximeix de presentar la documentació a què fan referència les lletres a), b) i d) si ja consta en els arxius del Consell Insular. En aquest cas s’ha de fer constar expressament en la sol·licitud i especificar l’expedient on figura.

B) Documentació tècnica requerida per a la concessió dels ajuts
a. Formulari/s de sol·licitud degudament emplenat/s (imprès núm. 2) segons el model facilitat pel Departament d'Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports.
b. Memòria tècnica i econòmica de l'any 2018, és a dir de la temporada esportiva 2017-2018 i de la temporada esportiva 2018-2019 (en cas que no sigui el mateix) de cada una de les activitats per a les quals se sol·licita l'ajuda.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu: -
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres: ---
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
-
Terminis de ciutadà: Fins el 27 de setembre de 2018
Terminis del Consell Insular: ---
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: -
 
Marc Legal: Les bases de la convocatòria
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
 
 
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Contractació i Perfil del Contractant Contractació i Perfil del Contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS