Inici El Consell Tràmits
 

Dipòsit legal de publicacions menorquinesDarrera modificació: 10/07/2015

Tramitar

Objecte del Tràmit: La preservació del patrimoni bibliogràfic de Menorca (escrit, sonor, visual, audiovisual i digital) i permetre-hi l'accés amb finalitats culturals, d'investigació o informació.
 
Àmbit de responsabilitat: Oficina del Dipòsit Legal. Patrimoni Documental i Biblioteques - Departament de Cultura i Educació
 
Qui ho pot demanar: Estan obligats a sol·licitar el número de dipòsit legal els editors. Si l'editor obligat no l'ha sol·licitat, ho haurà de fer el productor, impressor, estampador o gravador, en aquest ordre.
Estan obligats a constituir el dipòsit legal els editors que tenguin el domicili, residència o establiment permanent a Menorca, sigui quin sigui el lloc d'impressió.
Els autors que s'autoeditin tindran les mateixes obligacions que els editors.
 
Requisits a complir: Les obres han d'estar editades a Menorca.
 
Documentació a presentar: a) Formulari de sol·licitud del número de dipòsit legal.
b) Formulari de dipòsit d'exemplars
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC)
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu: Pl. de la Biosfera, 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): mams.arxiu@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es i www.carpetaciutadana.org
 
Què ha de fer el ciutadà:
- Sol·licitar el número de dipòsit legal per a les publicacions. Es pot sol·licitar presencialment, per telèfon al Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) o telemàticament a la web del CIM.
- Fer el dipòsit dels exemplars.

Terminis de ciutadà: Entrega d'exemplars: 2 mesos a partir de la data de sol·licitud del DL i sempre abans de la distribució
Terminis del Consell Insular: L'assignació de números és un tràmit de resolució immediata
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït.
Resposta al ciutadà: Segons el canal escollit
 
Marc Legal: - Llei 23/2011, de 29 de juliol, de dipòsit legal.
- Llei 6/1994, de 13 desembre, d'atribució de competències en matèria de patrimoni històric, promoció sociocultural, animació sociocultural, dipòsit legal de llibres i esports.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions: El servei d'assignació de números està disponible al lloc web institucional www.cime.es i des de la carpeta ciutadana (www.carpetaciutadana.org)
 


Documents Relacionats: