Inici El Consell Tràmits
 

3908_Certificació tècnica de parcs aquàticsDarrera modificació: 13/07/2015

Tramitar.

Objecte del Tràmit: Presentació per part de l'interessat de la certificació tècnica, prèvia a l'obertura del parc aquàtic o tobogan i de l'estadística anual d'accidentalitat, segons estableix la legislació vigent.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament d'ordenació territorial i turística
 
Qui ho pot demanar: Titulars de parcs aquàtics i tècnics redactors dels certificats tècnics.
 
Requisits a complir: Els que estableix el Reglament de parcs aquàtics de la CAIB (DECRET 91/1988, de 13 de desembre de 1988)
Ser titular de tobogans o de parcs aquàtics (cada temporada estiuenca, han de presentar abans de la seva obertura una certificació tècnica que acrediti el compliment del Decret 91/1998. I en acabar la temporada turística han de presentar l'estadística d'accident)
 
Documentació a presentar: 1. Certificació tècnica, que s'ha de presentar tant al Consell Insular com a l'ajuntament corresponent, i sempre abans de l'obertura del parc aquàtic durant cada temporada estiuenca. (original, visat pel col·legi oficial i fet per un tècnic competent)
2. Estadística d'accidentalitat, que es presentarà un cop finalitzada la temporada turística. (original)
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu: Plaça de la Biosfera, 5 07703 Maó
Per FAX (només informació): 971 36 83 93
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web:
 
Què ha de fer el ciutadà:
1. INEXCUSABLEMENT i ABANS DE L'OBERTURA AL PÚBLIC, CADA ANY haurà de presentar al Consell Insular i a l'ajuntament on està ubicat el parc, una certificació feta per un tècnic competent que hagi realitzat una revisió completa del tobogan o del parc aquàtic i de les seves instal·lacions
2. Un cop finalitzada la temporada turística, ha de presentar al Consell Insular un resum estadístic dels accidents esdevinguts al parc.

Terminis de ciutadà: Certificació tècnica: abans de l'obertura de les intal·lacions; Estadística d'accidents: un cop finalitzada la temporada
Terminis del Consell Insular: ---
Tarifes aplicables: Gratuït.
Resposta al ciutadà: Per correu postal (només en cas de deficiències)
 
Marc Legal: Decret 91/1988, de 13 de desemb.re de 1988, de reglament de parcs aquàtics de la CAIB.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats: