Inici El Consell Tràmits
 

Sol·licitud d'autorització d'obres o activitats a les zones d'influència de carreteresDarrera modificació: 20/06/2016

Tramitar.

Objecte del Tràmit: Autorització per dur a terme qualsevol obra, instal·lació o qualsevol activitat que vagi més enllà del normal ús de la carretera, i que es desenvolupi en aquesta o en la seva zona de protecció.
 
Àmbit de responsabilitat: Servei de carreteres
 
Qui ho pot demanar: ·Qualsevol sol·licitant o el seu representant.
 
Requisits a complir: Voler efectuar qualsevol activitat, obra o ús que afecti a la carretera o les seves zones adjacents en cinquanta (50) metres, a mesurar des de l'aresta d'esplanació de la carretera.
 
Documentació a presentar: 1. Sol·licitud (original)
2. Projecte d'obra, si s'escau (fotocòpia compulsada)
3. Pla de treball, si s'escau (fotocòpia compulsada)
4. Pla de senyalització, si s'escau (fotocòpia compulsada)
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu: Plaça de la Biosfera, 5 07703 Maó
Per FAX (només informació): 971 368216
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web:
 
Què ha de fer el ciutadà:
1. Presentar la sol·licitud amb la documentació.
Terminis de ciutadà: Ho pot sol·licitar en qualsevol moment
Terminis del Consell Insular: 1. Informe tècnic (ETOP): 10 dies; 2. Informe jurídic (TEA): 10 dies; 3. Resolució: 3 mesos
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït.
Resposta al ciutadà: Correu certificat
 
Marc Legal: · Llei 5/1990 de carreteres de la CAIB
· Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats: