3505_Oferta de restauració: restaurants, bars-cafeteries, bars de copes i càteringDarrera modificació: 28/08/2018

Tramitar.

Objecte del Tràmit: Inscripció en el Registre Insular i General d’Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears dels establiments que conformen l’oferta de restauració: restaurants, bar-cafeteries, bar de copes i càtering.

Inici de l'activitat:
L'inici de les activitats queda condicionada i només és possible si en el mateix moment de presentació de la declaració responsable l'interessat ja compleix tots els requisits normativament exigibles, tant si corresponen a l'àmbit material turístic com a altres.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament d'ordenació territorial i turística
 
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà interessat en l'exercici de l'activitat (propietari o explotador amb el consentiment del propietari).
 
Requisits a complir: http://www.cime.es/documents/docs/turisme/3505_DOC/REV3.pdf

- L’establiment disposarà de les autoritzacions i llicències corresponents.
- Complir amb les condicions i requisits mínims que estableix l'article 111 del Decret 20/2015, referents al personal, el local, els menjars i begudes, i la informació.
- Exhibir en un lloc visible, a l’entrada de l’establiment, la placa identificativa del grup (annex 1 Decret 20/2015).
- S’haurà d'incloure dins un dels següents grups: Restaurant, bar-cafeteria, bar de copes o càtering.

Definició dels grups.

Restaurant: és l’establiment que ofereix, mitjançant un preu, consum de menjars i begudes, i que disposa de cuina degudament equipada i de menjador independent per al seu consum. En el desenvolupament de la seva activitat poden oferir dinars o sopars, i també qualsevol altre servei que poden prestar els bars cafeteria.

Bar-cafeteria: és l’establiment que, disposant d’una cuina adequada, ofereix mitjançant un preu tot tipus de begudes i menjars en barra o taules. Aquests establiments han de poder subministrar als clients, en qualsevol moment dins del seu horari d’obertura, la totalitat dels menjars i begudes que ofereixin.

Bar de copes: són els establiments que serveixen ininterrompudament durant la seva obertura, mitjançant un preu, begudes, sense disposar de servei de menjars. S’han d’entendre inclosos en aquesta classificació, a títol orientatiu, no exclusiu: els bars musicals / pubs i els bars situats en discoteques, sales de festa o sales de ball.

Càtering: són els establiments que disposen de cuina adequada i subministren aliments mitjançant un preu per al seu consum directe a un determinat nombre de clients o consumidors en banquets, convencions, còctels o esdeveniments similars, que no es donen de manera continuada i regular en el temps. Aquestes empreses han de disposar de la infraestructura necessària per a la preparació i distribució dels aliments i complir amb la seva normativa específica. També han de disposar d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscs derivats de la seva activitat.
 
Documentació a presentar: A) Declaració responsable d’inici d’activitat (DRIAT)
B) Còpia del DNI o CIF de l'explotador
C) Acreditació a través de qualsevol mitjà vàlid en dret de la personalitat i la representació del declarant i còpia del DNI. En cas de les comunitats de bens i societats civils, s’haurà d’indicar també els noms i DNI dels seus membres, o bé presentar document de constitució de la societat
D) Informe descriptiu de l’establiment de restauració, en el qual s'ha d'indicar el caràcter temporal o permanent de l'activitat, degudament signat per tècnic competent, que ha de tenir el contingut mínim següent: - Nom, adreça, grup i, si escau, número de registre - Nombre de places en sala, barra i terrassa, amb menció expresa que la capacitat màxima es correspon amb allò establert en la llicència d'activitats o en la normativa de seguretat que li sigui aplicable
- Descripció de les zones comunes, amb la ubicació, superfície i nombre d’aquestes, serveis higiènics generals, menjadors, cuines, magatzems, cellers, cambres frigorífiques, instal·lacions, etc. , i dels serveis que s’hi ofereixen
E) Plànols de l'establiment amb totes les dades reflectides en l'informe, degudament signat per tècnic competent (s'haurà d'incloure totes les terrasses existents propietat del local)
F) Certificat o una autorització municipal en què consti la possibilitat d’exercir l’activitat de restauració, només en el cas que per les característiques específiques dels establiments, quant a espai o activitat, no es pot complir amb els mínims exigits respecte a serveis higiènics
G) Acreditació del pagament de la taxa corresponent
A més, es pot incloure tota la informació de l’empresa, l’activitat, o l’establiment que es consideri rellevant.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de demanar el ciutadà:
1. Presentar la declaració i documentació requerida.

Terminis de ciutadà: Ho pot sol·licitar en qualsevol moment abans de l'inici de l'activitat.
Terminis del Consell Insular: --
Tarifes aplicables: Inscripciót: 130,50 €
Resposta al ciutadà: Per correu certificat.
 
Marc Legal: -Llei 8/2012, de 19 de juliol, del Turisme de les Illes Balears.
-Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística; de regulació d’òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears.
-Pla territorial insular.
-Formació del Registre Insular d’empreses, activitats i establiments turístics de l’Illa de Menorca
-Taxa del servei d'ordenació turística.
-Reial Decret Legislatiu 1/2007, de la llei de consumidors i usuaris.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:

 


Documents Relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Informació relacionada amb el desenvolupament de l'activitat turística de l'oferta de restauració (bar, bar cafeteria, bar de copes, cafeteria, restaurant)
Model de declaració responsable de bars, cafeteries i restaurants (pdf)
Modelo de declaración responsable de bares, cafeterías y restaurantes (pdf)
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears
Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística
Reial Decret Legislatiu 1/2007, de la llei de consumidors i usuaris
Model d'anunci informatiu de que l'establiment disposa de fulls de reclamació en 5 idiomes
Model de placa informativa sobre el grup de l'establiment
Model de placa informativa sobre el grup de l'establiment (catèring)
Informació sobre la placa informativa dels establiments de restauració
Información sobre la placa informativa de los establecimientos de restauración
Model de placa informativa sobre el grup de l'establiment (normativa anterior)
Taxa del Servei d'Ordenació Turística
Fulls de reclamacions de turisme
Model de consentiment per consultar a altres administracions


 
 
 
Enllaç a l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears Enllaç a l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears Consulta aquí l’articulat de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Reglament orgànic Reglament orgànic Coneix les normes que regeixen l’activitat política i administrativa del Consell.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Web del Servei d'Assessorament Lingüístic Web del Servei d'Assessorament Lingüístic El Servei d’Assessorament Lingüístic del Consell disposa d’una nova pàgina web dedicada a la llengua catalana i l’assessorament lingüístic. Visita-la.
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Contractació i Perfil del Contractant Contractació i Perfil del Contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS