El servei d’Igualtat i Diversitat comptarà amb dos pisos pont per a dones víctimes de violència de gènere i les seves filles i fills

El Consell Insular de Menorca i l’ajuntament de Maó han signat un acord de concessió mitjançant el qual el consistori ha cedit un immoble de titularitat pública per a l’atenció de les dones víctimes de violència de gènere i les seves filles i fills. Amb aquest nou dispositiu, el Servei s’amplia amb dos pisos pont en un any, els quals complementen el centre d’acolliment.

Es tracta d’un servei de caràcter residencial complementari al centre d’acolliment, temporal i amb seguiment tècnic, adreçat a acollir dones víctimes de violència masclista i les seves filles i fills que requereixen d’un espai de protecció però que ja compten amb un major grau d’autonomia que els permet passar a aquest nou dispositiu en el marc del seu itinerari integral d’atenció i recuperació per part dels professionals del servei. Així, idò, es configura com una llar funcional per a unitats de convivència que ja han assolit un major grau d’autonomia.

El principal objectiu d’aquest servei és proporcionar un allotjament que, sota supervisió tècnica, oferesqui atenció específica orientada a desenvolupar l’autonomia personal i la integració social de les usuàries i les seves famílies.

El període d’estada és de sis mesos, prorrogables per períodes de fins a sis mesos addicionals sempre que l’equip tècnic ho consideri justificat i amb un màxim de 2 anys. Per accedir-hi, han d’haver residit prèviament al centre d’acolliment, haver-hi portat un procés positiu i estar disposades a continuar amb el pla d’atenció individual establert. A més, han de comptar amb ingressos que els permetin assumir les despeses pròpies d’una vida autònoma i no disposar d’habitatge propi on tenir la seva residència habitual, excepte que el fet d’establir-hi el domicili els suposi un risc.

Tant en el centre d’acolliment com en els pisos pont, les dones víctimes de violència masclista i les seves filles i fills compten amb atenció social, psicològica i jurídica del Centre Assessor de la Dona amb l’objectiu d’acompanyar-la en el seu camí de recuperació per gaudir una vida lliure de violència.

Maó, 22 de desembre de 2020
 
Imatges relacionades
 
 
Departaments relacionats Presidència
Benestar Social
editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa