Substitució parcial de la xarxa d'abastament d'aigua potable

Entitat que presenta el projecte:
Consell Insular de Menorca

Territori:
Ferreries

Import concedit:
182.399,08 €

Any de convocatòria:
2017

Descripció del projecte:
Aquest projecte consisteix en substituir parcialment la part de la xarxa
d'abastament d'aigua potable afectada per una nova xarxa de fosa dúctil i
polietié d'alta densitat PN-10, que discorri sota les voreres. Com a objectiu
principal cerca donar més capacitat a la xarxa i que permeti la instal·lació de
sistemes contra incendis.

Finalitat:
Protecció, preservació, modernització i recuperació del medi natural, rural,
agrari i marí.

Durada d’execució:
6 mesos

 
editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa