Notícies i actualitat

El Consell Insular de Menorca reprèn l’execució de les obres de la carretera general entre Maó i Alaior

Data : 04/09/2017

El Consell Insular de Menorca ha reprès, amb la signatura de l'acta de replanteig avui dia 4 de setembre, les obres de millora de la carretera Me-1 en el nus d'accés a Alaior. Aquesta actuació s’emmarca dins el Pla d’Inversions en Carreteres del Departament de Mobilitat de la institució insular i es finança amb el conveni de col·laboració entre el Ministeri de Foment i el Consell Insular de Menorca en matèria de carreteres.

Els treballs seran executats per la UTE formada per Copcisa, Construcciones Olives, M. Polo i Juan Mora per un import d’1.588.131,83 euros més IVA.

El nus d’accés a Alaior s’executarà en una primera fase independent de la resta del tram que arriba fins a Maó. Cal dir que aquesta primera fase comprendrà un tram d’un quilòmetre de longitud entorn de l’actual accés a Alaior. Serà el primer punt on es reprendran les obres de millora de la carretera Me-1 en el tram de Maó a Alaior, iniciades durant l’anterior mandat, després que en el mes de febrer de 2016 es rescindís el contracte d’obres davant la impossibilitat d’executar-les en els termes inicialment pactats a causa de les deficiències i imprevisions, tant del projecte constructiu que es va treure a licitació com del projecte refós que incloïa les millores i variants ofertes pel contractista.

D'aquesta manera el calendari d'obres preveu que les afeccions més importants al trànsit es produeixin a partir de la segona quinzena d’octubre.

La revisió del nus s’ha basat en les directrius tècniques establertes arran de la voluntat de l’actual equip de govern de reconduir els projectes de millora de la carretera general tenint en compte criteris de sostenibilitat ambiental i econòmica així com de seguretat viària:

1.- Ampliar vorals fins a 2,5 m d’amplada.

2.- Prohibició de girs a l’esquerra no canalitzats, el que implica concentrar els girs a l’esquerra en una sèrie de punts habilitats per al canvi de sentit.

3.- Canvis de sentit en nusos adequats per a l’efecte (màx. 2,5-3 km):

3.1.- En tram interurbà: canvis de sentit en interseccions canalitzades a nivell. Excepcionalment, en cas de camí amb continuïtat a banda i banda de la carretera i justificat per un trànsit transversal suficient o altra dificultat tècnica es podrà valorar una solució a diferent nivell mitjançant un calaix.

3.2.- En tram urbà - Variant: canvis de sentit en enllaços a diferent nivell. Camins transversals a diferent nivell, amb accés des de la carretera o no.

3.3.- En tram urbà - Travessera: canvis de sentit en interseccions regulades mitjançant rotondes a nivell.

Seguint aquests criteris, en trobar-se aquest nus en un tram urbà de variant i tenint en compte que el trànsit que s’incorpora a la carretera general en aquesta intersecció és important com a conseqüència de ser l’accés al polígon industrial d’Alaior, la solució adoptada per a la millora d’aquest nus és d’una rotonda a nivell inferior.

Així, el disseny del nus s’ha basat en dues premisses: mantenir la mateixa tipologia amb rotonda inferior, reduint les seves dimensions respecte del projecte constructiu de 2013; i resoldre les seves mancances, quant a serveis afectats (com les línies elèctriques) i sobrevingudes durant l’execució de les obres abans de rescindir el contracte el febrer del 2016.

Per altra banda, per a la reconducció de les obres de la resta del tram fins a Maó, la institució insular segueix treballant en la revisió del projecte de Millora de la carretera Me-1 en el tram Maó-Alaior, entre els punts quilomètrics 1+100 i 10+170.

Cal recordar que per a la redacció d’aquesta revisió el Consell Insular està a l’espera del que resolgui la Comissió Balear de Medi Ambient respecte de l’enllaç de l’Argentina, després que el juliol de 2016 instés a la institució insular a modificar el projecte, a reconduir les obres afectades, i a que es dissenyi una opció que eviti un increment del risc d’inundació, una ocupació de territori molt major i prioritzant plantejar alternatives a nivell. És important recordar que la tipologia de nus dissenyat per a l’accés a l’Argentina per l’anterior equip de govern no s’ajusta a les directrius tècniques establertes per a la revisió dels projectes de millora de la carretera general, per trobar-se en un tram interurbà de carretera, a més de presentar una incorporació de trànsit a la mateixa molt inferior a la que es produeix a l’accés al polígon industrial d’Alaior.


Maó, 4 de setembre de 2017

 
editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa